9.6.06

Gràfica edats dels participants

4.6.06

Gràfica dels temps dels participants